HỌC PHÍ

Hệ thống Trường Tesla là trường duy nhất tại quận Tân Bình giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế IB bậc Tiểu học PYP (KG – lớp 5) và Trung học MYP (lớp 6 – lớp 10). Học Tú tài Quốc tế IB tích hợp với học phí phù hợp là định hướng của Tesla khi cùng Quý Phụ huynh đầu tư giáo dục cho học sinh.

Biểu phí bao gồm các khoản: học phí, các khoản phí dành cho học sinh mới, phí bữa ăn, phí xe đưa đón và các khoản phí dịch vụ khác. Học phí được thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản của nhà trường. 

 

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sàng học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved