Tesla++M – Kỹ năng sống | Học sinh học được gì sau buổi Đấu Giá Đất?

Ở bậc tiểu học, Tesla chú trọng phát triển ý thức mạnh mẽ hơn về bản thân cho học sinh. Các học sinh được xác định và học hỏi nhanh chóng và cụ thể từ chương trình TESLA++M sẽ tăng cường kiến thức, kỹ năng cho học sinh tập trung 6 lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tiếng Anh, Thể thao, Kỹ năng sống, Nghệ thuật tạo hình, Toán ứng dụng.

Đấu giá đất là buổi học giúp học sinh tư duy, tính toán, đàm phán và thảo luận để mua được lô đất mình thích nhất. Dựa trên tinh thần, cả nhóm cùng đưa ra giá và đội trưởng chốt giá. nhưng số tiền thừa còn đủ, để chọn mua nguyên liệu bán hàng cho buổi học tiếp theo.

Đấu giá đất tại Tesla như thế nào?

Chia thành 5 nhóm, tương đương mỗi đội 4-5 thành viên.

Số tiền tượng trưng: khoảng 80 tỷ để đấu giá.

Nội dung:

– Các nhóm đấu với nhau để mua được miếng đất đẹp, làm chỗ bán hàng cho buổi Tổng kết Term.

– Giáo viên bốc thăm ngẫu nhiên để chọn lô đất cho đấu giá.

– Đội nhóm nào ra giá cao hơn, được sở hữu miếng đất mình muốn.

– Sau khi mua được miếng đất, các đội sẽ được trao giấy chứng nhận sở hữu lô đất.

Từ kỹ năng làm việc đội nhóm, các học sinh cởi mở, giao tiếp hòa đồng cùng bạn bè, đồng thời nâng cao tính chủ động thảo luận và đàm phán cùng nhau. Bên cạnh, các học sinh luyện tập phương pháp tính toán nhanh và quản lý dòng tiền một cách hợp lý. 

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sàng học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved