THANK YOU

Xin cảm ơn đã đăng kí tham dự buổi giới thiệu trực tuyến về thông tin liên quan đến chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Mầm Non-Tiểu Học tại Tesla vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Vui lòng truy cập vào đường dẫn https://meet.google.com/suq-qeve-jgx vào lúc 10 giờ sáng ngày 12/12 để tham dự. Nếu gặp vấn đề trong việc truy cập, xin vui lòng liên hệ với Đội Hỗ Trợ IT của chúng tôi ở số 090 373 7888.

Chúng tôi cảm ơn Quý Phụ huynh đã tham gia cùng chúng tôi để nghe về cơ hội tuyệt vời cho con của Quý Phụ huynh. Sau buổi giới thiệu, chúng tôi sẽ liện hệ để cung cấp thêm thông tin về trường và cơ hội học bổng.

Xin cảm ơn,

Tesla Education Group

To become a leading education group by giving students a passion for science and technology through developing strong language skills. To provide students with an educational environment that combines the teaching of modern science, technology and education in Western cultures with the Oriental values.

Contact us

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved