Trò chuyện trực tuyến “Không bao giờ là quá sớm để chuẩn bị cho trẻ vào đại học”

Tesla trân trọng kính mời Quý Phụ huynh tham gia trò chuyện trực tuyến cùng các chuyên gia với chủ đề “KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ SỚM ĐỂ CHUẨN BỊ CHO TRẺ VÀO ĐẠI HỌC”.

Continue Reading Trò chuyện trực tuyến “Không bao giờ là quá sớm để chuẩn bị cho trẻ vào đại học”

Tesla Talk Tuần 01/01/2021

Hệ thống Giáo dục Tesla trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ và tin tưởng từ phía Quý Phụ Huynh; đặc biệt là những cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả học sinh.

Continue Reading Tesla Talk Tuần 01/01/2021

Tesla Talk Tuần 25/12/2020

Mầm non Tiểu học Giáo viên ĐĂNG KÝ TƯ VẤN iBROCHURE Robin Klymow Giám đốc Học thuật Bản tin Tesla Dành Cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ - 25/12/20208 Kính gửi…

Continue Reading Tesla Talk Tuần 25/12/2020

Tesla Talk Tuần 18/12/2020

Mầm non Tiểu học Giáo viên ĐĂNG KÝ TƯ VẤN iBROCHURE Robin Klymow Giám đốc Học thuật Bản tin Tesla Dành Cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ - 18/12/20208 Kính gửi…

Continue Reading Tesla Talk Tuần 18/12/2020

Tesla Talk Tuần 11/12/2020

Mầm non Tiểu học Giáo viên ĐĂNG KÝ TƯ VẤN iBROCHURE Virtual Information Day Primary Years Programme Robin Klymow Giám đốc Học thuật Bản tin Tesla Dành Cho Phụ Huynh/Người…

Continue Reading Tesla Talk Tuần 11/12/2020