Virtual Information Day Primary Years Programme

Hội thảo trực tuyến Virtual Information Day – Chương trình Tiểu học (PYP)

Trường Tesla chân thành cảm ơn sự tham gia của quý phụ huynh trong buổi hội thảo trực tuyến diễn ra vào ngày 05/12/2020. Tesla sẽ tiếp tục tổ chức Virtual Information Day vào thứ 7, ngày 12/12/2020. Sự kiện dành cho quý phụ huynh đang có con ở độ tuổi mầm non, đặc biệt đối với các gia đình quan tâm đến chương trình Tú tài Quốc tế IB.

Chương trình là cơ hội tuyệt vời để quý phụ huynh:

  • Tìm hiểu chương trình Tú tài Quốc tế PYP bậc Tiểu học tại Tesla.
  • Trao đổi và đặt câu hỏi về chương trình PYP với ban lãnh đạo nhà trường.
  • Trải nghiệm một tiết học theo chương trình PYP tại Tesla.

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sàng học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved