Trung học

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học cơ sở MYP (lớp 6 – lớp 10)

Bên cạnh nền tảng kiến thức vẫn bao hàm Chương trình phổ thông Quốc gia, Chương trinh giảng dạy tại Tesla được bổ sung nhiều nội dung tiêu chuẩn quốc tế từ chương trình Tú tài Quốc tế IB và áp dụng Phương pháp Giảng dạy và Học tập MYP của IB. Môi trường học vẫn giữ được nét truyền thống như một số trường trung học khác, nhưng song song đó, học sinh có cơ hội phát triển trở thành những người có tư duy tự học, biết cách áp dụng kiến thức và kỹ năng trong những tình huống cần thiết. Mục tiêu là giúp phát triển Kỹ năng Tự quản lý, Giao tiếp, Nghiên cứu, Học thuật, Xã hội cần thiết để học sinh học tập tối ưu nhất.

Điểm chung của Chương trình Trung học cơ sở MYP chính là những nội dung về Bối cảnh Toàn cầu IB.

 • Bản sắc Cá nhân và các Mối quan hệ
 • Định hướng Không gian, Thời gian
 • Biểu hiện Văn hoá và biểu hiện Cá nhân
 • Sự đổi mới khoa học và kỹ thuật
 • Toàn cầu hoá và Sự bền vững
 • Công bằng và Phát triển

Mỗi môn học đều liên kết chặt chẽ với các chủ đề này. Ngoài ra, chương trình Trung học cơ sở MYP còn yêu cầu mỗi năm học phải có một bài học tích hợp toàn bộ các môn học, học sinh phải trình bày hiểu biết của mình bằng việc tổng hợp quan điểm từ các nhóm nội dung khác nhau.

Học sinh tiếp tục được học trong môi trường song ngữ và phần lớn các môn học được dạy bằng tiếng Anh để giúp các em chuẩn bị cho Chương trình Trung học phổ thông DP có độ khó cao. Khung chương trình MYP bao gồm tám nhóm môn học:

 1. Tiếp thu ngôn ngữ (Tiếng Anh)
 2. Ngôn ngữ và Văn học (Tiếng Việt)
 3. Cá nhân và Xã hội
 4. Khoa học
 5. Toán
 6. Nghệ thuật
 7. Giáo dục thể chất và sức khỏe
 8. Thiết kế

Tại Tesla, Chương trình MYP có tối thiểu từ 54 đến 108 giờ dạy cho mỗi nhóm môn học để cung cấp nội dung đầy đủ nhất cho học sinh, và để đáp ứng yêu cầu của chương trình MOET các môn chính sẽ được dạy mỗi ngày trong suốt năm học.

Hai năm cuối của chương trình là lúc học sinh cùng nhau tham gia Dự án hợp tác cộng đồng, đồng thời cuối năm lớp 10 học sinh sẽ thực hiện một Dự án cá nhân cuối cùng, phản ánh toàn bộ quá trình học của mình.

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học phổ thông DP (lớp 11 – lớp 12)

Bắt đầu từ mùa thu năm 2023, Trường Tesla sẽ bắt đầu giới thiệu lứa học sinh DP đầu tiên. Chương trình Trung học phổ thông DP hai năm với độ khó cao là chương trình chuẩn bị đại học được quốc tế công nhận, giúp học sinh có cơ hội ghi danh vào các trường đại học trên toàn thế giới. Để lấy được Văn bằng Tú tài Quốc tế, học sinh phải hoàn thành 6 nhóm môn học và 3 môn lõi của DP. 

Sáu nhóm môn học bao gồm:

 1. Tiếp thu ngôn ngữ (tiếng Anh)
 2. Ngôn ngữ và Văn học (tiếng Việt) 
 3. Khoa học
 4. Toán
 5. Quản trị kinh doanh
 6. Nghệ thuật thị giác.

Ba môn học lõi bao gồm: (7) Lý thuyết Kiến thức dẫn dắt học sinh tiến vào hành trình lý luận triết học, (8) Chương trình Sáng tạo, Hành động, Phục vụ giúp học sinh tiếp cận với cộng đồng, và cuối cùng là (9) Bài luận Mở rộng viết theo phong cách Đại học.

Mỗi môn học trong Chương trình Trung học phổ thông DP sẽ đánh giá kết quả học sinh bằng cách so sánh bằng chứng trực tiếp những thành quả mà học sinh đã đạt được với danh sách các mục tiêu đã đề ra trong tài liệu hướng dẫn chính thức của chương trình. Sau hành trình 2 năm học, học sinh sẽ được đánh giá theo 2 hình thức: đánh giá nội bộ và dự thi kỳ thi chung quốc tế. Việc đánh giá nội bộ được thực hiện trực tiếp tại lớp vào năm học cuối, bao gồm nhiều hình thức khác nhau:

 • Kiểm tra Nói đối với các môn Ngôn ngữ
 • Kiểm tra Viết đối với môn Quản trị Kinh Doanh
 • Thực hành phòng thí nghiệm đối với các môn Khoa học
 • Phân tích, nghiên cứu đối với môn Toán 
 • Trình bày, triển lãm với môn Nghệ thuật

Bài thi đánh giá sẽ được thực hiện dưới dạng bài thi truyền thống với nhiều dạng câu hỏi và đề bài khác nhau:

 • Bài luận
 • Câu hỏi trả lời ngắn
 • Câu hỏi phân tích dữ liệu
 • Câu hỏi tình huống
 • Câu hỏi trắc nghiệm

Học sinh nếu muốn lấy Văn bằng Tú tài Quốc tế thì ngoài việc hoàn thành 3 môn lõi của Chương trình Trung học phổ thông DP đã nêu trên, phải đạt đủ tổng điểm thi của 6 nhóm môn thi theo quy định.

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sàng học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved