Tiểu học

Chương trình Tiểu học PYP (lớp Lá – lớp 5) tại Tesla là chương trình tích hợp, chúng tôi kết hợp giữa nội dung truyền thống và phương pháp giáo dục hiện đại trong môi trường song ngữ. Học sinh tiếp thu Tiếng Anh theo ngữ cảnh hoàn toàn tự nhiên, song song đó phát triển thêm kỹ năng giao tiếp Tiếng Việt. Học sinh Tesla có nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc theo yêu cầu của Chương trình Tiểu học Quốc gia, đồng thời được học thêm nhiều môn học bằng Tiếng Anh học thuật với nội dung được bổ sung từ chương trình Tú tài Quốc tế IB.

Cốt lõi của Chương trình Tiểu học PYP nằm ở những bài học Tìm hiểu và Nghiên cứu chuyên sâu, qua đó giúp học sinh liên kết toàn bộ các nhóm môn học theo 6 chủ đề liên môn. Giáo viên và học sinh sẽ cùng tổ chức những hoạt động để tìm hiểu các Ý tưởng trọng tâm, các Khái niệm chính, từ đó liên kết những môn học truyền thống như Toán, Khoa học, Ngôn ngữ, Thể dục, Nghệ thuật, Công nghệ, Địa lý, Lịch sử với những kỹ năng sống thiết yếu. Cuối mỗi 6 bài học này, học sinh đều được đánh giá theo phương pháp dự án, nhờ đó học sinh dễ dàng trình bày hiểu biết của mình theo cách mà các em cảm thấy phù hợp.

5 yếu tố thiết yếu của Chương trình Tiểu học PYP tại Tesla chính là: KIẾN THỨC, KHÁI NIỆM, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ, HÀNH ĐỘNG.

Ngoài việc giúp học sinh hiểu được các khái niệm vốn là nền tảng của giao tiếp, chúng tôi còn đặt mục tiêu phát triển những học sinh Tự tin, Giàu kiến thức, có Tư duy cởi mở, biết Quan tâm, biết Tự đánh giá bản thân, biết Tư duy phản biện, và thấu hiểu được việc học là quá trình cả đời.

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học PYP tập trung vào phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, phát triển nhận thức bản thân và các kỹ năng thiết yếu, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê học tập suốt đời cho các em. Để thực hiện được điều này, những Tố chất Tú tài IB của các em sẽ được hoàn thiện dần theo từng năm, những tố chất đó là: Ham học hỏi, Biết tư duy, Có nguyên tắc, Biết giữ cân bằng, Giàu kiến thức, Giao tiếp tốt, Có tư duy mở, Dám mạo hiểm, Biết quan tâm, Biết tự đánh giá.

Những chủ đề liên môn PYP

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) dựa trên 6 chủ đề liên môn để giúp học sinh tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu

 • Chúng ta là ai?
 • Chúng ta đang ở đâu và tại thời điểm nào?
 • Chúng ta bày tỏ như thế nào?
 • Thế giới hoạt động ra sao?
 • Chúng ta tổ chức như thế nào?
 • Chia sẻ hành tinh

Mỗi bài học Tìm hiểu và Nghiên cứu chuyên sâu dựa trên kiến thức nền của một hoặc nhiều môn học sau:

 1. NGÔN NGỮ
 2. TOÁN
 3. KHOA HỌC
 4. KHOA HỌC XÃ HỘI
 5. GIÁO DỤC THỂ CHẤT, XÃ HỘI, BẢN THÂN
 6. NGHỆ THUẬT

Học theo phương pháp Tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu tại Tesla

Trường Tesla cam kết giảng dạy theo phương pháp Tìm hiểu và Nghiên cứu chuyên sâu có cấu trúc và mục đích rõ ràng, giúp học sinh chủ động tự học.

Học sinh học hỏi và khám phá những vấn đề mang tính toàn cầu thông qua các bài học Tìm hiểu và Nghiên cứu chuyên sâu (UOI), mỗi bài học sẽ đưa ra một Ý tưởng trọng tâm phù hợp với một chủ đề liên môn cụ thể, từ đó giúp xác định các Nội dung nghiên cứu để đào sâu Ý tưởng trọng tâm. Chương trình Tìm hiểu và Nghiên cứu chuyên sâu tại Tesla rất linh hoạt, các giáo viên có thể cùng nhau lên kế hoạch chỉnh sửa hoặc cải tiến chương trình để đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng học sinh, cũng như thích nghi với bối cảnh thế giới ngoài kia đang thay đổi từng ngày.

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sàng học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved