Chương trình TÍCH HỢP CHUẨN QUỐC TẾ

Chương Trình Giảng Dạy Tích Hợp giúp học sinh học tại trường dựa trên ba nguyên tắc sau đây:

  1. Nguyên tắc đầu tiên: Phù hợp với lứa tuổi.

Khi học sinh lớn lên, học sinh phát triển các kỹ năng và kiến thức của mình được mở rộng. Tuy nhiên, không phải lúc nào học sinh cũng có những khả năng thành công trong học tập. Vì vậy, nhà trường xây dựng một phương pháp để các em có thể dựa vào đó mà tối ưu hóa và phát triển việc học tập. Ví dụ, học sinh cần nắm được khái niệm giá trị của các con số trước khi có thể giải được những bài toán cơ bản. Chúng ta thường luôn có khái niệm sai lầm rằng khả năng toán học chỉ tập trung vào việc giải toán. Nhưng nếu không có một nền tảng vững chắc về cách sử dụng các con số, học sinh sẽ không thể áp dụng được kiến thức đã học vào môn Toán, và cả những môn học khác. Ý niệm này này rất quan trọng đối với Chương Trình Giảng Dạy Tích Hợp của nhà trường và giải thích cho những định hướng của nhà trường đối với học sinh trong các môn học.

  1. Nguyên tắc thứ hai: Liên quan thực tế.

Nhà trường hiểu rằng việc học tập cho trẻ nhỏ phải luôn cụ thể và dựa trên dẫn chứng. Cho những học sinh lớn hơn, các học sinh có thể hiểu và áp dụng lý thuyết dễ dàng hơn vì lúc này có sự hiểu biết tốt hơn về thế giới xung quanh. Chương trình giảng dạy liên thông giữa các môn học của nhà trường hướng tới sự hiểu biết trong chính môi trường các học sinh đang sống, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngôn ngữ và những người các học sinh tương tác mỗi ngày.

  1. Nguyên tắc thứ ba: Tích cực tham gia vào việc học.

Chúng ta có thể học và nhớ tốt hơn khi có nội dung liên quan đến bản thân. Khi chưa thấy được sự hữu ích, việc học tập trở nên xa lạ đối với cả người trẻ lẫn người lớn. Việc lĩnh hội một kiến thức hay khái niệm chỉ diễn ra nếu nhà trường có thể xây dựng những bài dạy và các hoạt động học tập để các học sinh có thể áp dụng vào thực tế. Ví dụ, trẻ có thể biết thế nào là một lít hoặc một ki-lô-gram trong thực tế khi các học sinh có thể nhìn, cảm nhận, và cầm nắm những khái niệm đó.

Chương trình Giảng dạy Tích hợp được phát triển tại trường luôn được xem xét cẩn trọng nhằm áp dụng ba nguyên tắc trên để soạn giáo án và xây dựng bài học cho các học sinh ở trường.

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sàng học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved