Trường Tesla và giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số
Học sinh Tesla được tiếp cận sớm với công nghệ thông tin

Trường Tesla và giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số

Giáo dục trực tuyến tạo điều kiện cho học sinh phát triển các kỹ năng, sự tự tin và ý thức về bản thân.

Continue Reading Trường Tesla và giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số

Xu hướng giáo dục và chương trình tích hợp ở thế kỷ 21. Tại sao đây là lựa chọn tốt nhất?

Hệ thống Trường Tesla cung cấp Chương trình giảng dạy tích hợp và áp dụng 3 nguyên tắc rất quan trọng cho việc lập kế hoạch bài giảng và xây dựng bài học.

Continue Reading Xu hướng giáo dục và chương trình tích hợp ở thế kỷ 21. Tại sao đây là lựa chọn tốt nhất?