Chương trình Quốc tế tích hợp tại Tesla

Hệ thống Trường Tesla hiện là ứng viên của chương trình Tú tài Quốc tế IB bậc Tiểu học PYP (KG – lớp 5), Trung học MYP (lớp 6 – lớp 10) và Văn bằng Tú tài DP (lớp 11 – lớp 12). Tesla là trường duy nhất giảng dạy Tú tài Quốc tế IB tại quận Tân Bình.

Điểm nổi bật của Hệ thống Trường Tesla nằm ở Chương trình Quốc tế tích hợp, Tesla đã kết hợp những yêu cầu của Chương trình Phổ thông Quốc gia (NC) với các tiêu chuẩn khắt khe do Tổ chức IB đề ra. Đây là phương pháp dạy và học độc đáo, nội dung linh hoạt, nhằm đáp ứng các yêu cầu của giáo dục hiện đại.

Tesla lấy tiêu chuẩn của Chương trình Phổ thông Quốc gia làm nền tảng và tăng cường nhiều nội dung tiêu chuẩn quốc tế khác theo chương trình IB để định hướng “Nội dung” học sinh cần biết và sử dụng khung chương trình IB như cách thức giảng dạy và học tập, giúp các em nắm “Phương pháp” để thấu hiểu sâu sắc những khái niệm.

Việc học song ngữ tại Hệ thống Trường Tesla giúp học sinh phát triển đồng thời cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh với tốc độ tương đương. Các em sẽ có được nền tảng ngôn ngữ vững chắc và lợi thế hơn khi đăng ký vào các trường đại học cả trong và ngoài nước.

Ngoài các môn học truyền thống, chương trình còn bao gồm các môn đặc thù như Tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu (Units Of Inquiry – UOI) ở bậc Tiểu học; Thiết kế và Công nghệ, Quản lý Kinh doanh, Giáo dục Thể chất và Sức khỏe, Lý thuyết Kiến thức (TOK), Bài luận Mở rộng (TEE), Sáng tạo – Hoạt động – Phục vụ (CAS),… ở bậc Trung học (chương trình Văn bằng Tú tài DP).

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TESLA

Mầm non (18 tháng – 5 tuổi)

Tesla cung cấp chương trình giảng dạy tích hợp dựa trên các Tiêu chuẩn Quốc tế, bao gồm những môn học dạy bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Phương pháp vừa chơi vừa học thông qua các dự án giúp học sinh dễ dàng chuyển tiếp sang Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) khi bước vào lớp Lá – lớp đầu tiên của chương trình PYP.

Tiểu học (KG – lớp 5)

Nền tảng của Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) là những yêu cầu từ chương trình Phổ thông Quốc gia kết hợp các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh, được bổ sung từ Chương trình IB. Phát triển những tố chất của một người học tập suốt đời chính là mục tiêu cốt lõi của Chương trình Tiểu học PYP.

Trung học (lớp 6 – lớp 12)

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học cơ sở (MYP) kéo dài 5 năm (lớp 6 – lớp 10), Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học phổ thông (DP) kéo dài 2 năm (lớp 11 & 12).

Chương trình giảng dạy tích hợp những yêu cầu từ chương trình Phổ thông Quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế khắt khe để đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có khả năng hoàn thành Chương trình DP 2 năm vô cùng cam go. Nền tảng của phương pháp học tập tiên tiến IB nằm ở triết lý hướng đến người học và phát triển nhận thức toàn diện.

Học sinh vẫn sẽ học song ngữ ở bậc Trung học cơ sở (MYP) nhưng cấp độ tiếng Anh sẽ tăng dần để chuẩn bị cho các em bước vào Chương trình Trung học phổ thông (DP) sử dụng tiếng Anh hoàn toàn.

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sàng học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved